Strona główna

Ośrodek Kultury Gminy Gorlice to samorządowa instytucja kultury Gminy Gorlice.
Stwarza możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, samorealizacji i rozwijania swoich zainteresowań
w różnych dziedzinach sztuki i edukacji kulturalnej, takich jak: plastyka, taniec, muzyka, teatr.
Proponuje zajęcia artystyczne, koncerty, spektakle, wystawy, wycieczki, imprezy plenerowe.