1000 FRANKÓW NORWIDA

Rok Norwidowski w Szymbarku.
W ubiegłą sobotę w Szymbarku kolejny raz w Gminie Gorlice gościliśmy aktorów teatralnych Scena Rode: Jolantę Marczyk, Jerzego Miedzińskiego
oraz Mariusza Marczyka autora dramatu wcielającego się w postać Norwida. Aktorzy w znakomity sposób przedstawili widzom postać poety – jego rozterki, samotność. Człowieka rozczarowanego polskim społeczeństwem.