SERENCZA-koncert łemkowskiego zespołu folkowego.

W niedzielę w sali widowiskowej WDK Dominikowice
odbył się koncert łemkowskiego zespołu folkowego
Serencza.
Koncert „twórcza inspiracja tradycji-śladami
Oskara Kolberga” zrealizowany został
przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego.