„ARTYSTA I JEGO WARSZTAT”

Plakat konkursowy

Ośrodek Kultury Gminy Gorlice zaprasza
do udziału w konkursie plastycznym.
Tematyka konkursu obejmuje akt twórczy
(artystę w trakcie pracy nad dziełem),
którym może być proces tworzenia, narzędzia wykorzystywane w pracy artystycznej,
zapis (utrwalanie) pracy, środowisko tworzenia
i wszystko co jest związane z czynną działalnością artystyczną.