Biblioteki Publiczne Gminy Gorlice pozyskały dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych!

Plakat biblioteczny informujący o przyznaniu dofinansowania na działalność bibliotek OKGG

Mamy to!! 🙂

Po raz kolejny nasze Biblioteki Biblioteka Publiczna w DominikowicachBiblioteka Publiczna w KobylanceBiblioteka Publiczna w SzymbarkuBiblioteka Publiczna w Zagórzanach pozyskały dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych!!

W dniu 14 października 2021 roku
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania
w ramach Kierunku interwencji 1.1.
Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Nasze biblioteki, mogą już rozpocząć realizację zadania w części dotyczącej dofinansowania

Zatem zaczynamy zakupy nowości wydawniczych. Następnie czas na opracowanie książek, by mogły trafić do rąk naszych czytelników. Mamy nadzieję, że wystarczy ich dla każdego naszego czytelnika na długie zimowe wieczory.