Folklor

Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny RUTYCZ

Zespół działa od 2019 r, przy Ośrodku Kultury Gminy Gorlice. W skład zespołu wchodzi młodzież z terenu Gminy Gorlice, którą pasjonuje folklor
i kultywowanie tradycji ludowych
z terenu Pogórza na podstawie przekładów, opowiadań dziadków
i pradziadków.

Opiekunem zespołu jest 
instr. Karolina Miarecka.
Kontakt: 511 496 634

Program:
– “Hej Kolęda”,
– “Sobótka”,
– “Pogórzańskie Zaprosiny”.

Zespół Folklorystyczny BESKIDY z Dominikowic


Zespół Folklorystyczny BESKIDY
działa przy Ośrodku Kultury Gminy Gorlice Filia w Dominikowicach. Założony został w 1985 roku z inicjatywy miejscowych działaczy.
Podstawowym repertuarem zespołu BESKIDY są pieśni i tańce Pogórza Gorlickiego oraz Ziemi Rzeszowskiej.

Opiekunem zespołu jest
instr. Roman Korbicz.
Kontakt: 504 154 067

Zespół Folklorystyczny BESKIDY

Zespół Ludowy POLANIE z Kobylanki

Zespół działa od 2005 r.
przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Folkloru
w Kobylance promując folklor Pogórza Gorlickiego. Swoje obrzędy ludowe odtwarza bazując na starych zapiskach
i przekazach.

Opiekunem i kierownikiem zespołu jest Leokadia Buś.

Kontakt: Maria Knapik tel. 515 522 580

Program:
– “Wyzwoliny Kosiarza”
– “Kiszenie Kapusty”