Galeria obrazów Bogdana Gorczycy

Bogdan Gorczyca – artysta wszechstronny, tworzący obrazy, rzeźby, murale
oraz zajmujący się fotografią, ceramiką, grafiką a także instalacjami przestrzennymi, zwłaszcza w obszarze sztuki ziemi. Jest autorem setek prac, głównie obrazów olejnych, oferujących współczesne spojrzenie na stan ludzkości poprzez absorbującą emocjonalność pigmentu i gestu malarskiego. Włoski krytyk sztuki Daniel Buso
nazwał go „urodzonym ekspresjonistą”, a jego malarską drogę do osiągnięcia
pełnej gamy emocjonalnych wrażeń określił terminem „radiografii ludzkiego umysłu”.
Autor jest zaliczany do nurtu ekspresjonizmu duchowego i abstrakcjonizmu.