Kobylanka.

Wieś położona w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim – sołectwo Gminy Gorlice. Kobylanka położona jest na Pogórzu Karpackim na terenach słynących ze złóż ropy i gazu ziemnego. W dokumentach nazwa Kobylanka pojawiła się około 1363 roku. Ze względu na słynący łaskami obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego, który znajduje się w Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego Kobylanka stała się miejscem pielgrzymowania licznych wiernych.

Kobylanka. Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego pod wezwaniem Jana Chrzciciela
Kobylanka. Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Widok przykościelnej dzwonnicy.
Kobylanka. Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego pod wezwaniem Jana Chrzciciela
Kobylanka. Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Widok prezbiterium.
Kobylanka. Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego pod wezwaniem Jana Chrzciciela
Kobylanka. Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Widok zewnętrzny kościoła.
Kobylanka. Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego pod wezwaniem Jana Chrzciciela
Kobylanka. Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Fragment podwórza przy kościele.
Kobylanka. Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Widok zewnętrzny kościoła.
Kobylanka. Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego pod wezwaniem Jana Chrzciciela
Kobylanka. Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Przykościelna Kapliczka.
Kobylanka. Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego pod wezwaniem Jana Chrzciciela
Kobylanka. Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego pod wezwaniem Jana Chrzciciela.
Kobylanka. Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego pod wezwaniem Jana Chrzciciela
Kobylanka. Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego pod wezwaniem Jana Chrzciciela.
Kobylanka. Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego pod wezwaniem Jana Chrzciciela
Kobylanka. Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego pod wezwaniem Jana Chrzciciela
Kobylanka. Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Widok monstrancji.
Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego pod wezwaniem Jana Chrzciciela
Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Fragment mórów z dwonnica otaczających kościół.
Kabylanka. Panorama miejscowości.
Kabylanka. Panorama miejscowości.
Kobylanka. Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego pod wezwaniem Jana Chrzciciela
Kobylanka. Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Miejsce chowania monstrancji.
Kobylanka. Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego pod wezwaniem Jana Chrzciciela
Kobylanka. Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Widok zewnętrzny.
Kobylanka. Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego pod wezwaniem Jana Chrzciciela
Kobylanka. Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Mury otaczające kościół.
Kobylanka. Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego pod wezwaniem Jana Chrzciciela
Kobylanka. Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Widok ogólny kościoła i dzwonnicy.
Kobylanka. Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Widok zewnętrzny kościoła.
Kobylanka. Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego pod wezwaniem Jana Chrzciciela
Kobylanka. Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego pod wezwaniem Jana Chrzciciela.
Kabylanka. Panorama miejscowości.
Kabylanka. Panorama miejscowości.Na pierwszym planie kapliczka przydrożna.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance.Kondukt pogrzebowy przed murami cmentarza.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance. Kondukt pogrzebowy w drodze na cmentarz.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance. Orkiestra dęta w kondukcie pogrzebowym.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance. Karawan z trumną eskortowany przez strażaków, w kondukcie pogrzebowym.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance. Fragment konduktu pogrzebowego w drodze na cmentarz.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance. Kondukt pogrzebowy w drodze na cmentarz.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance. Fragment konduktu pogrzebowego w drodze na cmentarz.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance. Uczestnicy pogrzebu zgromadzeni przed kościołem.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance. Orkiestra dęta w kondukcie pogrzebowym.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance. Delegacje z wieńcami w kondukcie pogrzebowym.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance. Fragment konduktu pogrzebowego w drodze na cmentarz. Widoczni mężczyźni niosący poduszki z odznaczeniami hrabiego.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance. Kondukt pogrzebowy przed murami cmentarza.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance.. Kondukt pogrzebowy w drodze na cmentarz.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance. Fragment konduktu pogrzebowego. Widoczni mężczyźni niosący poduszki z odznaczeniami hrabiego.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance. Fragment konduktu pogrzebowego w drodze na cmentarz.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance. Fragment konduktu pogrzebowego w drodze na cmentarz. Na pierwszym planie widoczne sztandary.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance. Fragment konduktu pogrzebowego w drodze na cmentarz. Na pierwszym planie widoczne sztandary.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance. Kondukt pogrzebowy przed cmentarzem. Widoczni mężczyźni niosący trumnę. Na pierwszym planie mężczyźni trzymający poduszki z odznaczeniami hrabiego.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance. Karawan z trumną w kondukcie pogrzebowym.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance. Wniesienie trumny z ciałem hrabiego do kościoła.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance. Uczestnicy pogrzebu podczas przekraczania bramy kościoła.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance. Delegacje z wieńcami w kondukcie pogrzebowym.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance. Delegacje z wieńcami w kondukcie pogrzebowym.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance. Grupa księży z konduktu pogrzebowego na terenie cmentarza.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance. Delegacje z wieńcami w kondukcie pogrzebowym.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance. Karawan z trumną eskortowany przez strażaków, w kondukcie pogrzebowym.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance. Fragment konduktu pogrzebowego w drodze do kościoła.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance. Karawan z trumną eskortowany przez strażaków, w kondukcie pogrzebowym.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance. Delegacje z wieńcami przed murami kościoła.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance. Delegacje z wieńcami w kondukcie pogrzebowym.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance. Kondukt pogrzebowy w drodze do kościoła.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance. Karawan z trumną eskortowany przez strażaków, w kondukcie pogrzebowym.
Pogrzeb hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego w Kobylance. Mężczyźni z poduszkami udekorowanymi odznaczeniami hrabiego, w kondukcie pogrzebowym.

„Materiał pochodzi z serwisu www.szukajwarchiwach.gov.pl
ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego”