Pracownia RYSUNKU

Rysunek stanowi podstawę wszelkich działań plastycznych. Obok statusu w pełni autonomicznej, odrębnej dziedziny sztuki jest częścią obrazu w malarstwie jako szkic , fundamentem rzeźby jako projekt, definiuje grafikę i wiele innych gałęzi sztuki także użytkowej. Podstawowe zapoznanie się z techniką rysunku i jego zastosowaniem
w różnych obszarach twórczego zaangażowania obejmuje cykl 12 spotkań.
Po każdym etapie składającym się z trzech lekcji następuje samodzielna praca
na określony temat pozwalająca zweryfikować nabyte umiejętności oraz ocenić postępy. Po zakończeniu cyklu podstawowego następuje podział na grupy.
Możliwa jest grupa rysowników, pastelistów, malarzy, grafików i rzeźbiarzy.
Po kolejnym etapie 12 spotkań wyodrębnionych grup powinna nastąpić indywidualizacja uczestników w zakresie tematyki (pejzaż, martwa natura, postać itp), stylu (abstrakcjonizm, realizm, ekspresjonizm, impresjonizm itd), techniki
(np. malarstwo akrylowe, temperowe, olejne, kolaż, techniki łączone).
W zakresie rzeźby możliwa jest rzeźba w mydle oraz w gipsie (jako wprowadzenie), rzeźba w korze i materiałach naturalnych, rzeźba w glinie, rzeźba w drewnie (rzeźba pełna lub płaskorzeźba).
W zakresie grafiki możliwy jest linoryt.
W zakresie rysunku: rysunek, węglem, ołówkiem, piórkiem, kredkami lub pastelami.
Prace wyróżniających się lub bardziej zaawansowanych uczestników będą prezentowane na wystawach, publikowane, promowane i zgłaszane do konkursów. Każda osoba po przejściu podstawowego kursu ma gwarancję indywidualnego prowadzenia w zależności od wieku i zdolności oraz preferencji. Pierwszeństwo mają osoby wybitnie utalentowane oraz (lub) pracowite chcące poszerzyć wiedzę, opanować technikę lub wyrazić swoją osobowość.

Zakwalifikowanie do pracowni następuje na podstawie trzech samodzielnie wykonanych rysunków i krótkiej rozmowy..

Koszt 10 zł miesięcznie w cyklu trzymiesięcznym podstawowym.

Zapisy u instruktora OKGG pod numerem  18/351 30 25