RODO

Inspektorem danych osobowych jest Joanna Janik, e-mail:

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ośrodek Kultury Gminy Gorlice jako administrator gromadzonych danych osobowych przedstawia informację w sprawie i zakresie ich przetwarzania.