Zagórzany.

Wieś z XIII w. położona w w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego w powiecie gorlickim – sołectwo Gminy Gorlice. To tutaj znajduje się rodzinne mauzoleum Skrzyńskich w kształcie piramidy zwieńczonej krzyżem.
Jest miejscem wiecznego spoczynku m.in. premiera Aleksandra Skrzyńskiego.

Mauzoleum Skrzyńskich
Zespół pałacowo-parkowy Skrzyńskich w Zagórzanach
Zespół pałacowo-parkowy Skrzyńskich w Zagórzanach. Brama pałacu.
Zespół pałacowo-parkowy Skrzyńskich w Zagórzanach
Zespół pałacowo-parkowy Skrzyńskich w Zagórzanach. Fragment skrzydła pałacu z wieżą.
Zespół pałacowo-parkowy Skrzyńskich w Zagórzanach
Zespół pałacowo-parkowy Skrzyńskich w Zagórzanach Kliknij, aby powiekszyc Fragment frontowej fasady pałacu.
Zagórzany. Obelisk z kamienia ciosanego z kamiennymi krzyżami.
Cmentarz wojenny w Zagórzanach. Obelisk z kamienia ciosanego z kamiennymi krzyżami
Zespół pałacowo-parkowy Skrzyńskich w Zagórzanach
Zespół pałacowo-parkowy Skrzyńskich w Zagórzanach. Widok skrzydła pałacu od strony parku.
Zespół pałacowo-parkowy Skrzyńskich w Zagórzanach
Zespół pałacowo-parkowy Skrzyńskich w Zagórzanach. Widok ogólny skrzydła pałacu od strony parku.
Zespół pałacowo-parkowy Skrzyńskich w Zagórzanach
Zespół pałacowo-parkowy Skrzyńskich w Zagórzanach. Fragment parku otaczającego pałac.
Wypadek samochodowy hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego
Wypadek samochodowy hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego. Hrabia Aleksander Skrzyński po śmiertelnym wypadku samochodowym.

„Materiał pochodzi z serwisu www.szukajwarchiwach.gov.pl
ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego”