Zagórzany.

Wieś z XIII w. położona w w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego w powiecie gorlickim – sołectwo Gminy Gorlice. To tutaj znajduje się rodzinne mauzoleum Skrzyńskich w kształcie piramidy zwieńczonej krzyżem.
Jest miejscem wiecznego spoczynku m.in. premiera Aleksandra Skrzyńskiego.

Mauzoleum Skrzyńskich