Letnie Filmobranie

Plakat na letnie seanse filmowe

LETNIE FILMOBRANIE to wakacyjna oferta kina plenerowego przygotowana przez Ośrodek Kultury Gminy Gorlice oraz Kino Kolory. Oferta obejmuje wyświetlenie w trzech miejscowościach Gminy Gorlice wieczornych seansów filmowych pod chmurką.