Nowy wóz bojowy dla OSP Zagórzany

Auto kosztowało prawie 900 tysięcy złotych,
a zakup był możliwy dzięki wsparciu finansowemu
z kilku zewnętrznych źródeł – dotacji z narodowego
i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska,
urzędu marszałkowskiego w Krakowie,
ministerstwa spraw wewnętrznych,
wkładu własnego jednostki oraz dotacji
z budżetu gminy Gorlice,
która wyłożyła 370 tysięcy złotych.